สอนคอมพิวเตอร์ | อบรมคอมพิวเตอร์ | เรียนคอมพิวเตอร์ | สอนซ่อมคอมพิวเตอร์ | สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค | ซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
 

หลักสูตร 3D Animation + Perspective with 3DsMax

สร้างภาพกราฟฟิค 3 มิติชั้นสูงด้วย 3Ds MAX สอนตัวต่อตัว เรียนเวันเสาร์ - อาทิตย์

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย :

ผู้ที่ต้องการสร้างงาน ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, ภาพยนตร์ , Effect ,Title Logo เป็นต้น โดยในหลักสูตรนี้

เน้นที่กระบวนคิดในการผลิตงาน ตามลำดับขั้นในการทำงานจริงในวงการผลิตงาน Animation โดยผู้เรียนจะได้เริ่มต้นจาก กระบวนคิด

กำหนดเรื่องราวด้วย Story board และลำดับขั้นการสร้างงาน Animation เนื้อหาครอบคลุมการสร้างงาน Animation พร้อมทั้งเพิ่ม Acting

ให้กับตัวละคร และ เทคนิคพิเศษ การทำEffect และ Simulation จนจบขั้นตอนการผลิตงาน Output ออกเป็นผลงาน Animation ได้

ในหลักสูตรนี้นอกจากผู้เรียนจะได้ทดลองสร้างงาน อย่างมีรุปแบบกระบวนการอย่างมืออาชีพ

ผู้เรียนจะได้รู้จักวิธีการและแนวคิดในการบริหารงาน Project

ระยะเวลาการเรียน : สอนตัวต่อตัว เรียนเวันเสาร์ - อาทิตย์
ค่าเรียน : 9,800 บาท

สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์
สอนคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์ สอนคอมพิวเตอร์

 

 

 

หลักสูตร Web Design
เรียนรู้การออกแบบ Website ทั้งระบบอย่างมืออาชีพ สอนตัวต่อตัว เลือกเวลาเรียนได้ ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ค่าเรียน : 6,800 บาท
สอนตัวต่อตัว เลือกวันเวลาเรียนได้

หลักสูตร Graphic Advance
เรียนรู้การตัดต่อวีดีโอ หนัง เพลง และการทำภาพกราฟฟิก ต่างๆ ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ค่าเรียน : 9,800 บาท
สอนตัวต่อตัว เลือกวันเวลาเรียนได้สร้างภาพกราฟฟิค 3 มิติชั้นสูงด้วย3D Animation + Perspective with 3DsMax
 
ผู้เข้าอบรม : ต้องมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ระยะเวลาการเรียน : เรียนครั้งละ 3-4 ชั่วโมงเต็ม ทั้งหมด 5-7 ครั้ง เลือกวันและเวลาเรียนด้วยตนเอง

ค่าเรียน : 9,800 บาท

 
หลักสูตร Mac OS X Snow Leopard (Introduction Training)
 
การใช้งาน Mac หลากหลายเหตุผล เหตุใดจึงเปลี่ยนใจใช้ Mac
 
ค่าเรียน : 6,800 บาท
หลักสูตร Mac OS X Snow Leopard (Advanced Training)
การแก้ไขและติดตั้ง OS X เพื่อความสดใหม่ของเครื่อง และความรู้อื่นๆในการดูแลเครื่อง Mac
ค่าเรียน : 12,000 บาท
 
หลักสูตร AutoCAD
เรียนรู้การเขียนวัตถุลงในแบบ การPlot แบบให้ได้Scale ฯลฯ
ค่าเรียน : 6,800 บาท

 
     
รับซ่อมคอมพิวเตอร์   รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค
สอนซ่อมคอมพิวเตอร์
รับประกอบคอมพิวเตอร์   รับซ่อม Macbook
สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค
รับกู้ข้อมูล   ซ่อมจอโน๊ตบุ๊ค
เรียนออกแบบเว็บไซด์   รับทำเว็บไซด์   ซ่อมเมนบอร์ด
เรียนเขียนโปรแกรม   รับเขียนโปรแกรม   sitemap
อบรมคอมพิวเตอร์นอกสถานที่   รับทำ SEO    

      Copyright 2011 www.daycoms.com  All rights reserved.
      4127 ชั้น 4. พันธุ์ทิพย์งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี
          
สอนคอมพิวเตอร์ | อบรมคอมพิวเตอร์ | เรียนคอมพิวเตอร์ | สอนซ่อมคอมพิวเตอร์ | สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค | ซ่อมคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์บอล วิเคราะห์บอล วิเคราะห์บอล วิเคราะห์บอล วิเคราะห์บอล